Ceník služeb

Níže uvádíme nejprodávanější služby, pro kompletní ceník prosím klikněte na tlačítko Zobrazit kompletní ceník

Služby pro kanceláře

Správa lokálních sítí
Název služby Definice služby - specifikace a objem služeb v měsíční platbě Cena / jednotka Objednat
(počet jednotek)
MyCloudNetwork - Essentials Provoz routeru na pobočce Objednatele určeného pro propojení tiskáren pobočky se systémy v prostředí MyCoreCloud.net do 4 LAN zařízení. 850,- / pobočka
MyCloudNetwork S Kompletní pronájem a správa síťového HW na pobočce (hraniční router, switche, Wi-Fi prvky, tiskárny apod.). Pro velikost pobočky do 8 LAN zařízení. Cestovní náklady nejsou zahrnuty. 1500,- / pobočka
MyCloudNetwork M Kompletní pronájem a správa síťového HW na pobočce (hraniční router, switche, Wi-Fi prvky, tiskárny apod.). Pro velikost pobočky do 20 LAN zařízení. Cestovní náklady nejsou zahrnuty. 2500,- / pobočka
MyCloudNetwork Plus Rozšíření služby MyCloudNetwork M o dalších 20 portů. 1000,- / 20 portů
MyCloudNetwork Backup Rozšíření služby MyCloudNetwork o záložní internetovou linku. Včetně řízení fail-over a datového tarifu. 1500,- / přípojka
Zabezpečení lokálních sítí
Název služby Definice služby - specifikace a objem služeb v měsíční platbě Cena / jednotka Objednat
(počet jednotek)
Managed Security - Client Office Bezpečnostní brána SOPHOS SG pro zabezpečení kanceláře/pobočky. V ceně je HW zařízení, licence bezpečnostních mechanismů, počáteční konfigurace a nasazení zařízení, správa zařízení (údržba a aktualizace) a pravidelný měsíční reporting využití sítě. Od 3980,- / pobočka
End-Point Security for Workstation Zajištění bezpečnosti pracovních stanic a notebooků. V ceně je obsažena licence bezpečnostních mechanismů SOPHOS EPS připojení do centrální konzole, dohled a aktualizace. 75,- / zařízení
End-Point Security for Mobile Devices Zajištění bezpečnosti mobilních zařízení (smartphony a tablety s OS Android, Windows, iOS). V ceně je obsažena licence bezpečnostních mechanismů připojení do centrální konzole, dohled a aktualizace. 55,- / zařízení
MyCoreCloud - Služby pro uživatele
Název služby Definice služby - specifikace a objem služeb v měsíční platbě Cena / jednotka Objednat
(počet jednotek)
MyCloudMail Uživatelská mailová schránka na platformě MS Exchange. Přístup prostřednictvím OWA, MS Active Sync. 155,- / uživatel
Exchange Public Folder Veřejná složka MS Exchange Standard. zdarma / složka
MyCloudApp Provoz jedné terminálové aplikace v prostředí MyCoreCloud.net. Cena zahrnuje uživatelský účet, licenci terminálového přístupu a výkon pro provoz aplikace. 450,- / aplikace / uživatel
MyCloudApp Plus Každá další terminálová aplikace pro stávajícího uživatele - rozšíření služby MCA. 150,- / aplikace / uživatel
MyCloudOffice Plnohodnotné terminálové prostředí sloužící jako virtuální kancelář. V základní ceně je nad rámec služby MyCloudApp zahrnut i provoz a správa standardního SW vybavení a služba MyCloudMail. 750,- / uživatel
MyCloudOffice Plus Nad rámec služby MyCloudOffice obsahuje i rozšíření o balík kancelářských aplikací MS Office Standard pro terminál. 1120,- / uživatel
MyCloudOffice Pro Plus Nad rámec služby MyCloudOffice Plus obsahuje i pracovní stanici nebo notebook včetně správy a záruky řešení problému v režimu následující pracovní den. 1520,- / uživatel / PC
MyCloudBook V ceně je základní NTB (dle aktuální modelové nabídky), utomatická synchronizace a zálohování uživatelských dat po dobu 30 dní, licence MS Office Standard, antivirové řešení a další základní SW. V ceně je rovněž služba MyCloudOffice, technická a uživatelská podpora a NBD záruka mobility (výměna HW v režimu následující pracovní den). 1700,- / uživatel / PC
MyCloudBook Pro Nad rámec služby MyCloudBook je obsažen NTB manažerské třídy (dle aktuální modelové nabídky). 1990,- / uživatel / PC
MyCloudBook Custom Jedná se o službu MyCloudBook s uživatelem vybraným notebookem nebo počítačem připraveným pro použití služeb MyCoreCloud.net. dohodou / uživatel / PC
Pobočkové servery
Název služby Definice služby - specifikace a objem služeb v měsíční platbě Cena / jednotka Objednat
(počet jednotek)
MyBranchServer Provoz lokálního virtuálního serveru na pobočce a HW Objednatele. V ceně je obsažena licence OS Windows Server Standard a technická podpora. 1850,- / Server (SW lic, Techsupport)
MyBranchServer+ Provoz lokálního serveru na pobočce Objednatele. V ceně je obsažen pobočkový server (HW, SW a technické podpory). Podmínkou provozu je současný provoz služby MyCloudNetwork pro danou pobočku. od 3000,- Server (HW, SW lic, Techsupport)
Technická podpora
Název služby Definice služby - specifikace a objem služeb v měsíční platbě Cena / jednotka Objednat
(počet jednotek)
Technická a uživatelská podpora ONS / RAS Konzultace nebo technické podpory na vyžádání klientem (ONS i RAS). 250,- / 15 min.
Technická a uživatelská podpora stanice Technická a uživatelská podpora pro PC/notebook ve vlastnictví klienta a jeho primárního uživatele. Obsahuje automatickou synchronizace a zálohování uživatelských dat po dobu 30 dní, antivirové řešení a další základní SW. 500,- / zařízení + uživatel
Dopravné technika Cena dopravy v případě, že je klientem vyžádán výjezd nad rámec předplacených služeb. Dopravné je účtováno ze sídla poskytovatele do místa zásahu a zpět. 9,- / 1 km
Ad-Ons
Název služby Definice služby - specifikace a objem služeb v měsíční platbě Cena / jednotka Objednat
(počet jednotek)
Produkty Office 365 Kompletní produktové portfolio MS O365. na vyžádání / uživatel

Hostingové služby

Zabezpečení serverů
Název služby Definice služby - specifikace a objem služeb v měsíční platbě Cena / jednotka Objednat
(počet jednotek)
Network Security - Cloud and Managed Services Zabezpečení cloudových a spravovaných služeb prostřednictvím bezpečnostního řešení SOPHOS SG v ceně služeb / služba
Core Antispam Standard Antispamový adaptivní filtr Core AS. Verze Standard obsahuje označování nevyžádané pošty s filtrací na straně klienta. od 549,- / 1 doména max 50 schránek
Core Antispam Enterprise Antispamový adaptivní filtr Core AS. Verze Standard obsahuje přímou filtraci nevyžádané pošty. od 949,- / 1 doména max 50 schránek
Serverový hosting - Microsoft Servers
Název služby Definice služby - specifikace a objem služeb v měsíční platbě Cena / jednotka Objednat
(počet jednotek)
MyCloudServer Spravovaný server v prostředí MyCoreCloud.net. V ceně je obsažen virtuální server s parametry 1 vCPU, 2 GB RAM, 50 GB local NVMe storage a jeho technická podpora. 1850,- / Virtuální Server (Výkon, SW lic, Techsupport)
MyCloudServer Storage+ Rozšíření služby MyCloudServer o datový prostor nebo výkon. 550,- / 50GB NVMe
MyCloudServer Power+ Rozšíření služby MyCloudServer o datový prostor nebo výkon. 700,- / 1vCPU+2GB RAM
MyCloudServer RAM+ Rozšíření služby MyCloudServer o datový prostor nebo výkon. 165,- / 1GB RAM
IIS Web Server 1x IIS Web Site + 10GB datový prostor, bez limitu datového provozu. 500,- / Web Site + 10GB Store
Databázový hosting
Název služby Definice služby - specifikace a objem služeb v měsíční platbě Cena / jednotka Objednat
(počet jednotek)
SharedSQL Provoz MS SQL DB ve vlastní instanci. Základní balíček obsahuje - sdílený výkon CPU, 2 GB RAM, 5 NVMe GB storage. 1250,- / Instance (výkon, SW lic, store, techsupport)
SharedSQL Storage+ Rozšíření služby SharedSQL o datový prostor nebo výkon. 325,- / 5 GB NVMe
SharedSQL Power+ Rozšíření služby SharedSQL o datový prostor nebo výkon. 1250,- / 2 GB RAM+CPU výkon
SharedSQL RAM+ Rozšíření služby SharedSQL o datový prostor nebo výkon 165,- / 1GB RAM
DedicatedSQL Provoz MS SQL DB v dedikované instanci. Základní balíček obsahuje - 4 CPU Core, 28 GB RAM, 50 GB NVMe storage. 17000,- / Instance (výkon, SW lic, store, techsupport)
DedicatedSQL Storage+ Rozšíření služby SharedSQL o datový prostor nebo výkon. 3250,- / 50 GB NVMe
DedicatedSQL CPU+ Rozšíření služby SharedSQL o datový prostor nebo výkon. 6400,- / 2 CPU Core
DedicatedSQL RAM+ Rozšíření služby SharedSQL o datový prostor nebo výkon. 165,- / 1 GB RAM
Ukládání dat
Název služby Definice služby - specifikace a objem služeb v měsíční platbě Cena / jednotka Objednat
(počet jednotek)
MyCloudDisk - Block Storage Diskový prostor v prostředí MyCoreCloud.net v režimu Block Storage (slouží jako lokální disk serveru). 550,- / 50 GB
MyCloudDisk - Object Storage Diskový prostor v prostředí MyCoreCloud.net v režimu Object Storage (slouží pro ukládání datových souborů a mailů). 325,- / 100 GB
EnterpriseWebShare Cloudová aplikace s webovým rozhraním a řízeným přístupem ke složkám. Určená pro výměnu dat mezi Objednatelem a třetí stranou. 1500,- / Internal Domain
Doplňky pro hostované služby
Název služby Definice služby - specifikace a objem služeb v měsíční platbě Cena / jednotka Objednat
(počet jednotek)
Produkty řady MS Office Produkty MS Office ve všech verzích ke cloudovým a managed službám. na vyžádání / uživatel
Terminálový přístup uživatele Licence terminálového přístupu uživatele k Windows serveru - služby MBS a MCS. 165,- / uživatel
CELKEM

Souhrn objednávky

Služba Počet Odebrat

* Poznámky
Pozn. 1:
Veškeré uvedené spravované služby jsou provozovány ve vysoké dostupnosti (HA cluster) na úrovni virtualizace. Cloudové služby mají garantovanou dostupnost 99,9%.
Pozn. 2:
Data jsou účtována jako maximální hodnota dosažená za dané období se zaokrouhlením na celou jednotku nahoru.
Pozn. 3:
Veškeré uváděné datové objemy znamenají uvedenou velikost + zálohu předchozích verzí souborů (MS Shadow Copy) po dobu 30 dní (při maximální velikosti 20% z celkové datové kapacity).
Pozn. 4:
Standardní doba poskytování služby technické a uživatelské podpory je: všední dny, 8-18 hodin.
Pozn. 5:
Využívání mailových služeb pro rozesílání reklamních obchodních sdělení (Newsletterů apod.) je povoleno pouze s předchozím písemném schválením společnosti Core Security s.r.o.
Pozn. 6:
V ceně služeb Core Ent. Cloudu a spravovaných služeb je obsažena uživatelská autentifikace (MS AD).
Pozn. 7:
Veškeré ceny vyjadřují cenu za poskytnutí služby dle její definice za 1 i započatý kalendářní měsíc odběru dané služby a jsou uvedeny v Kč bez DPH.
Pozn. 8:
Další specifikace s podmínky užívání jsou k dispozici na vyžádání.