Kybernetická bezpečnost

Potřebujete řešit zabezpečení Vašich dat, firemní sítě, serverů, počítačů, mobilních zařízení nebo aplikací? V našem portfoliu naleznete vše, co je pro vyřešení kybernetické bezpečnosti potřeba:

 • Analýza hrozeb
 • Auditing stávajícho stavu
 • Zpracování návrhu zabezpečení
 • Intergrace bezpečnostních mechanismů
 • Penetrační testování
ilustrace
ANALÝZA HROZEB

Každá společnost přistupuje k veřejným sítím jinak, a proto je před nasazením jakéhokoliv řešení nejprve nutné identifikovat, jaké hrozby jsou pro daného klienta relevantní.

Zabezpečení firemní sítě samozřejmě znamená nasazení rozdílných technologií než například zabezpečení e-shopu nebo veřejně dostupné aplikace.

 • Firemní sítě
 • Serverové farmy
 • Webové aplikace
 • Informační systémy
AUDITING STÁVAJÍCÍHO STAVU

Jakmile víme, proti jakým hrozbám je potřeba se bránit, přichází řada na vyhodnocení aktuálního stavu a odhalení slabých míst, které je nutné řešit.

Výstupem je sumarizovaný soupis možných bezpečnostních rizik a zhodnocení jejich možného zneužití, a to nejen z pohledu náročnosti prolomení, ale i z pohledu dopadu na chráněný systém.

ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZABEZPEČENÍ

Pokud jsou odhalena slabá místa v zabezpečení sítě nebo systému, je nutné vybrat vhodný způsob, jak danou zranitelnost odstranit.

Při návrhu řešení bereme v potaz nejen kvalitu daného řešení, ale i přiměřenost investice vůči možnému dopadu.

V dnešním elektronickém světě platí, že do zabezpečení lze investovat prakticky libovolnou částku, a proto je nutné vždy správně vyhodnotit, jaká investice je rozumná vůči chráněnému obsahu.

INTERGRACE BEZPEČNOSTNÍCH MECHANISMŮ

Samotný výběr technologie je pouze prvním předpokladem funkčního zabezpečení.

Odpovídající konfigurace bezpečnostního mechanismu je tím nejdůležitějším faktorem funkčního zabezpečení. Proto se o implementaci vždy stará zkušený tým techniků certifikovaných pro danou technologii.

 • AV a End-Point Security (zabezpečení počítačů a mobilních zařízení)
 • Firewally (zabezpečení perimetru firemní sítě, serverových farem atp.)
 • Web Content Filtering (ochrana před škodlivým webovým obsahem)
 • Antispam / email AV (kontrola a zabezpečení mailovékomunikace)
PENETRAČNÍ TESTY

Testy prolomení zabezpečení jsou samostatnou kapitolou v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Potřebujete-li zjistit stav odolnosti proti hackerskému útoku včetně podrobného rozboru dopadu, zneužitelnosti a náročnosti opravy bezpečnostní mezery, je tato služba určena právě Vám.

Penetrační testy provádí tým specialistů, pro něž je etický hacking denním chlebem, tedy se můžete spolehnout, že v dané oblasti získáte nejlepší možnou představu o tom, na jaké úrovni je zabezpečení Vaší

 • Firemní sítě
 • Serveru
 • Systému
 • Webové služby
 • Aplikace